Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVI, 2016, 3/4

2016 3/4

Ons tijdschrift is onmisbaar voor al wie de meest recente ontwikkelingen wil volgen van het wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse geschiedenis van België. Ons nieuw dubbelnummer bevat zes artikelen met vernieuwend onderzoek.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen zoals: de magistratuur en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (NL), de band tussen vruchtbaarheid en economische ontwikkeling in Wallonië (18e – 20e eeuw) (FR), het debat over de mythe van de Belgische francs-tireurs tijdens de Eerste Wereldoorlog (in het Duits), de electorale hervormingen in België en Nederland na 1945 (NL), de rol van de overheid in de voedselveiligheid (2e helft van de 19e eeuw) (FR) en de impact van de zogenaamde ‘mechanografie’ op de ontwikkeling van de sociale zekerheid (na 1945) (NL).

We zijn nu halverwege de herdenkingsgolf van 14-18 en daarom is de rubriek ‘Debat’ hieraan gewijd. Enerzijds wordt kritisch gereflecteerd op het fenomeen van de herdenkingen van WOI, anderzijds wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe onderzoeksthema’s waarbij de auteurs nadenken over de bredere verspreiding van deze kennis.

Articles

Debat

PHD Research

Recensies