Abonnementen

Een jaarabonnement bestaat uit 4 nummers (waarvan één dubbelnummer met de secties 'debat', 'recensies', 'doctoraatsonderzoek' ).

Wanneer u ons laat weten dat u een abonnement wenst of uw abonnement wenst te verlengen, zal u een factuur aangeboden worden met een bedrag dat de abonnementsprijs (zie verder) en de verzendkosten omvat.

Abonnement particulieren:
- 1 jaar: 65 € + portkost
- 2 jaar: 100 € + portkost

Abonnement instellingen:
- 1 jaar: 90 € + portkost
- 2 jaar: 150 € + portkost


Boekhandelskorting 30 %
Betaling na ontvangst van factuur

Bestellen bij:
Hilde Keppens, CEGESOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, +32 2/556 92 11
jbh-admin@cegesoma.be