Werkwijze van het Redactiecomité

Wij accepteren kopij in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Auteurs zorgen zelf voor de copy editing door een native speaker van Engelse artikelen. Dit kan echter gebeuren nadat er een finale versie is van het artikel (na het peer review proces). Het BTNG hanteert het principe van de double blind peer review (zowel de auteur als de reviewers blijven anoniem voor elkaar). Een ingediend artikel wordt door minstens twee reviewers beoordeeld. Eén lid van het redactiecomité leest zowel het artikel als de rapporten. De auteur ontvangt van een hoofdredacteur een synthese van de reviewrapporten en commentaren  (in principe binnen de zeven weken). Er zijn drie codes mogelijk. Code A betekent 'aanvaard mits kleine aanpassingen', code B betekent 'aanvaard mits enkele grondige aanpassingen', en code C betekent 'afgewezen' (mogelijk ook omwille van 'ongeschikt voor het profiel van het BTNG'). De auteur kan het aangepaste artikel opnieuw indienen. Als het artikel een unanieme Code A bereikt, wordt het artikel opgevolgd door de hoofdredactie ter voorbereiding voor de publicatie. De auteur ontvangt altijd een finale versie van de drukproef ter nazicht.