Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLIX, 2019, 2-3

In 2019 vieren we drie verjaardagen : 50 jaar CegeSoma, 50 jaar BTNG en 75 jaar bevrijding van België. Dit dubbelnummer presenteert zestien bijdragen over onder meer de geschiedschrijving, archieven en collecties,  mondelinge geschiedenis, digital humanities en herdenkingen.

En 2019, nous célébrerons trois anniversaires:  les 50 ans du CegeSoma, les 50 ans de RBHC et les 75 ans de la libération de la Belgique. Ce double numéro présente seize contributions sur des sujets tels que l'historiographie, les archives et les collections, l'histoire orale, les humanités numériques et les commémorations.

In 2019, we will celebrate three anniversaries: the 50th anniversary of CegeSoma, the 50th anniversary of the Journal of Belgian History and the 75th anniversary of the liberation of Belgium. This special double issue presents sixteen articles on subjects ranging from historiography, archives and collections, oral history, digital humanities and commemorations.

75 jaar geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België / 75 ans d’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique / 75 years of Second World War history in Belgium

Een prijsverlaging vanaf 2019

Goed nieuws : de prijs van het BTNG wordt verlaagd. Als particulier betaalt u vanaf 2019 slechts 40 euro (excl. verzendkosten) voor een abonnement van vier nummers; instellingen betalen nog 60 euro (excl. verzendkosten). Voor een enkelnummer betaalt u voortaan nog slechts 15 euro (enkelnummer) of 25 euro (dubbelnummer). Boekhandelaars kunnen nog genieten van een korting van 20%. Deze drastische prijsverlaging gaat echter allesbehalve ten koste van de inhoud. Een ideaal moment om uw abonnement te vernieuwen. U kan dit doen door een bericht te sturen aan Hilde Keppens ( ) met vermelding van 'abonnement BTNG'.

Laatste nieuws

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities

Het BTNG op zoek naar 'Position Papers'