Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLIX, 2019, 1

Het nummer bevat vier artikelen, een doctoraatsrubriek en enkele recensies. Ine Van Linthout (UGent) onderzoekt in haar (Nederlandstalige) artikel de plaats van de Vlaming in de nationaal-socialistische huwelijkspolitiek. Pierre Muller (UCL) schrijft een Franstalig artikel over de productie van een Belgisch tankvernietigingswapen en de Belgische neutraliteitspolitiek in de jaren 1930. Colin Hendrickx (Graduate Institute of International and Development Studies, Wenen) publiceert een  (Engels) artikel over de politieke relaties tussen het Zaïre van Mobutu en België. Bram De Maeyer (KU Leuven) tot slot, werpt nieuw licht op de activistische Raad Van Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze artikelen zijn vanaf juni 2020 digitaal beschikbaar via www.journalbelgianhistory.be. Maar intussen kan u het nummer bestellen (of een abonnement nemen) via : .

Een verjaardagsnummer van het BTNG in 2019

Het eerste nummer van het BTNG  zal in juni 2019 verschijnen. Dit nummer zal vier artikelen bevatten, over de plaats van de Vlaming in de Duitse nationaalsocialistische huwelijkspolitiek, de activistische Raad van Vlaanderen (1917-1918), de Belgische militaire bewapeningspolitiek in de jaren 1930 en de Belgische diplomatie in relatie tot het Zaïre van president Mobutu. Het nummer bevat ook boekrecensies en een overzicht van nieuwe doctoraten. Het daaropvolgende nummer staat ook in de steigers en wordt heel bijzonder. Niet minder dan drie verjaardagen vormen de aanleiding voor dubbelnummer 2-3 : de vijftigste verjaardag van het BTNG, de vijftigste verjaardag van het CegeSoma (Rijksarchief) en de herdenking van 75 jaar bevrijding van België. Het dubbelnummer 2-3 wordt daarom een themanummer over ’75 jaar geschiedenis WO II in België’ met bijdragen van ca. 15 auteurs. Het nummer zal worden voorgesteld op een zitting in de senaat op 10 december 2019

Laatste nieuws

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities