Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 1

De artikels in dit eerste nummer van 2017, twee in het Frans en twee in het Nederlands, illustreren opnieuw de diversiteit van het onderzoek over de Belgische geschiedenis van de Nieuwste Tijd.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen zoals: het gebruik van humor als retorisch wapen tijdens het politieke debat in het Vlaams Parlement tussen 2004 en 2014; de Belgische neutraliteitspolitiek gedurende de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866; de democratisering van het politieke leven na de Eerste Wereldoorlog; en de rol die taal speelde in de natievorming binnen de prille Belgische staat.

De redactieploeg wenst u veel leesplezier !

Eerstvolgende nummer (n° 2-3, 2017) vertraagd

De productie van het eerstvolgende nummer (nummer 2-3 van 2017) loopt vertraging op. Het nummer ligt momenteel bij de drukker en zal eerstdaags verschijnen. Het laatste nummer van 2017 (nummer 4) is intussen ook in volle voorbereiding en verschijnt kort daarna, begin 2018.

 

Laatste nieuws

De Eerste Wereldoorlog centraal in de debatrubriek

Een vernieuwde website

Nieuwe (hoofd-)redactie vanaf 1 januari 2016

Het vierde nummer van 2015 van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis is verschenen.

Het dubbel nummer 2015 is verschenen.

Het eerste nummer van 2015 is verschenen.