Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVI, 2016, 3/4

Ons tijdschrift is onmisbaar voor al wie de meest recente ontwikkelingen wil volgen van het wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse geschiedenis van België. Ons nieuw dubbelnummer bevat zes artikelen met vernieuwend onderzoek.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen zoals: de magistratuur en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (NL), de band tussen vruchtbaarheid en economische ontwikkeling in Wallonië (18e – 20e eeuw) (FR), het debat over de mythe van de Belgische francs-tireurs tijdens de Eerste Wereldoorlog (in het Duits), de electorale hervormingen in België en Nederland na 1945 (NL), de rol van de overheid in de voedselveiligheid (2e helft van de 19e eeuw) (FR) en de impact van de zogenaamde ‘mechanografie’ op de ontwikkeling van de sociale zekerheid (na 1945) (NL).

We zijn nu halverwege de herdenkingsgolf van 14-18 en daarom is de rubriek ‘Debat’ hieraan gewijd. Enerzijds wordt kritisch gereflecteerd op het fenomeen van de herdenkingen van WOI, anderzijds wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe onderzoeksthema’s waarbij de auteurs nadenken over de bredere verspreiding van deze kennis.

De Eerste Wereldoorlog centraal in de debatrubriek

Halverwege de 100-jarige herdenking van 1914-1918 publiceert het laatste nummer van 2016 (nr. 3-4) een debatrubriek met een kritische blik op het fenomeen van herdenkingen enerzijds, en anderzijds de nieuwe onderzoekspistes van de Eerste Wereldoorlog en hun verspreiding.

Het BTNG maakt een afspraak om in 2018-2019 de balans op te maken van deze intense periode van herdenkingen en de discussies die dit heeft opgewekt.  

Laatste nieuws

Een vernieuwde website

Nieuwe (hoofd-)redactie vanaf 1 januari 2016

Het vierde nummer van 2015 van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis is verschenen.

Het dubbel nummer 2015 is verschenen.

Het eerste nummer van 2015 is verschenen.

Het vierde nummer van 2014 is verschenen