Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLIX, 2019, 2-3

In 2019 vieren we drie verjaardagen : 50 jaar CegeSoma, 50 jaar BTNG en 75 jaar bevrijding van België. Dit dubbelnummer presenteert zestien bijdragen over onder meer de geschiedschrijving, archieven en collecties,  mondelinge geschiedenis, digital humanities en herdenkingen.

En 2019, nous célébrerons trois anniversaires:  les 50 ans du CegeSoma, les 50 ans de RBHC et les 75 ans de la libération de la Belgique. Ce double numéro présente seize contributions sur des sujets tels que l'historiographie, les archives et les collections, l'histoire orale, les humanités numériques et les commémorations.

In 2019, we will celebrate three anniversaries: the 50th anniversary of CegeSoma, the 50th anniversary of the Journal of Belgian History and the 75th anniversary of the liberation of Belgium. This special double issue presents sixteen articles on subjects ranging from historiography, archives and collections, oral history, digital humanities and commemorations.

75 jaar geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België / 75 ans d’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique / 75 years of Second World War history in Belgium

Het eerste nummer van 2020 ligt bij de drukker

Het eerste nummer van 2020 telt vier artikelen, achtereenvolgens van Florentin Dawagne over het gevangenisbeleid in de bestraffing van ‘incivisme’ in Mons en Charleroi na de Eerste Wereldoorlog (in het Frans), van Guy Bud over de Europese aanwezigheid in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi tijdens de Tweede Wereldoorlog (in het Engels), van Elie Teicher over de activiteiten in Latijns Amerika en de ideologische ontwikkeling van de linkse schrijver Conrad Detrez (in het Frans) en tot slot van Xavier Dabe over de Belgische regeringscrisis van 1965 (in het Engels). Het nummer bevat ook een position paper in de debatrubriek van Christoph Brüll & Geneviève Warland. Zij komen terug op het controversiële en betwiste boek Schuldfragen van de Duitse historicus Ulrich Keller over de slachtpartijen op Belgische burgers tijdens de Duitse inval van de Eerste Wereldoorlog. Verder telt dit nummer ook nog recensies en samenvattingen van nieuw doctoraatsonderzoek. Afhankelijk van onvoorziene vertragingen door de huidige uitzonderlijke toestand, zal dit nummer verschijnen in juni 2020.

Laatste nieuws

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities