Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVIII, 2018, 4

Het vierde nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis bevat vier artikelen en een bijdrage aan de debatrubriek. Jeroen Barrez (KU Leuven) onderzoekt het begrip ‘armoede’ tijdens de jaren 1960, Charlotte Vekemans en Yves Segers (KU Leuven) behandelen het Belgische beleid van zogenaamde ‘landbouwkolonisatie’ in Katanga tussen 1910 en 1920, het trio van Elke Brems, Reine Meylaerts en Myrthel Van Etterbeeck (KU Leuven) bieden een case-studie van de roman Mes cloîtres dans la tempête van Martial Lekeux uit 1922 en Martin Schoups (UGent) onderzoekt de voedselpolitiek van de Belgische overheid na WO I. De position paper in de debatrubriek (in het Engels) van de jonge onderzoekers Houssine Alloul en Michael Auwers (PoHis – Un. Antwerpen) biedt een kritische kijk op de nieuwe diplomatieke geschiedenis.

Een verjaardagsnummer van het BTNG in 2019

Het eerste nummer van het BTNG  zal in juni 2019 verschijnen. Dit nummer zal vier artikelen bevatten, over de plaats van de Vlaming in de Duitse nationaalsocialistische huwelijkspolitiek, de activistische Raad van Vlaanderen (1917-1918), de Belgische militaire bewapeningspolitiek in de jaren 1930 en de Belgische diplomatie in relatie tot het Zaïre van president Mobutu. Het nummer bevat ook boekrecensies en een overzicht van nieuwe doctoraten. Het daaropvolgende nummer staat ook in de steigers en wordt heel bijzonder. Niet minder dan drie verjaardagen vormen de aanleiding voor dubbelnummer 2-3 : de vijftigste verjaardag van het BTNG, de vijftigste verjaardag van het CegeSoma (Rijksarchief) en de herdenking van 75 jaar bevrijding van België. Het dubbelnummer 2-3 wordt daarom een themanummer over ’75 jaar geschiedenis WO II in België’ met bijdragen van ca. 15 auteurs. Het nummer zal worden voorgesteld op een zitting in de senaat op 10 december 2019

Laatste nieuws

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities