Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 1

De artikels in dit eerste nummer van 2017, twee in het Frans en twee in het Nederlands, illustreren opnieuw de diversiteit van het onderzoek over de Belgische geschiedenis van de Nieuwste Tijd.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen zoals: het gebruik van humor als retorisch wapen tijdens het politieke debat in het Vlaams Parlement tussen 2004 en 2014; de Belgische neutraliteitspolitiek gedurende de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866; de democratisering van het politieke leven na de Eerste Wereldoorlog; en de rol die taal speelde in de natievorming binnen de prille Belgische staat.

De redactieploeg wenst u veel leesplezier !

De Eerste Wereldoorlog centraal in de debatrubriek

Halverwege de 100-jarige herdenking van 1914-1918 publiceert het laatste nummer van 2016 (nr. 3-4) een debatrubriek met een kritische blik op het fenomeen van herdenkingen enerzijds, en anderzijds de nieuwe onderzoekspistes van de Eerste Wereldoorlog en hun verspreiding.

Het BTNG maakt een afspraak om in 2018-2019 de balans op te maken van deze intense periode van herdenkingen en de discussies die dit heeft opgewekt.  

Laatste nieuws

Een vernieuwde website

Nieuwe (hoofd-)redactie vanaf 1 januari 2016

Het vierde nummer van 2015 van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis is verschenen.

Het dubbel nummer 2015 is verschenen.

Het eerste nummer van 2015 is verschenen.

Het vierde nummer van 2014 is verschenen