Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LII, 2022, 4

Dit nummer bevat drie artikelen, recensies en het debatdossier over dekolonisering. Dit debatdossier bevat zeven bijdragen over diverse aspecten van dit complexe en actuele debat: een epistemologische analyse van de terminologie, de ontsluiting van archieven, de dekolonisering van Belgische universiteiten, monumenten en de publieke ruimte, geschiedenisonderwijs en de rol van de Kerk. Het debatdossier en de recensies zijn al online beschikbaar, de artikelen volgen in juni 2023.

Nieuwe auteursinstructies

Onze auteursinstructies zijn aangepast. Naast enkele vereenvoudigingen, werden de instructies ook gestroomlijnd en werden kleine inconsistenties geschrapt. Voor alle kandidaat-auteurs, gelieve dus deze nieuwe richtlijnen te gebruiken voor uw artikel.

Laatste nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs