Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 2-3

Dit dubbelnummer bevat zes artikelen over uiteenlopende onderwerpen: de jachtpolitiek (1894-1936) van de BWP, de gerechtelijke vervolging van verklikkers na WO I, de sociale economie in Vlaanderen, filmvertoningen in de Vlaamse Holebibeweging (1970-1990), folkloristische militaire parades in Wallonië, en Duitstalige radio-uitzendingen (1965-1974). Naast de rubriek doctoraatsonderzoek en recensies, bevat het nummer ook een debatrubriek over ‘The History Manifesto’ en ‘Big Data’ met Christophe Verbruggen, Ramses Delafontaine, Fien Danniau, Sally Chambers  (UGent) en Pieter Lagrou, Delphine Lauwers & Ornella Rovetta (ULB). Dit is de volledige inhoudstafel.

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

De zeventien volumes van het tijdschrift 'Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog' (1970-1995) zijn toegevoegd aan ons digitaal  archief. Dit betekent dus dat voor het eerst het digitale archief van drie tijdschriften is samengebracht in deze site : de oude 'Bijdragen tot de Geschiedenis van WO II', het BTNG (vanaf 1969) en de 'Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis' (BEG, 1996-2011). Het eerste nummer van het tijdschrift 'Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog' werd in 1970 gepubliceerd door het 'Studie- en Navorsingscentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog' ; de voorloper van het huidige CegeSoma. Aanvankelijk werden alle nummers integraal in twee talen uitgegeven. Vanaf 1985 werd besloten de artikelen in verschillende talen naast elkaar te publiceren. In 1995 werden de laatste twee nummers van de 'Bijdragen' gepubliceerd. Het tijdschrift maakte in 1996 plaats voor een nieuw tijdschrift met een ruimere focus dan alleen maar de Tweede Wereldoorlog.

Laatste nieuws

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities

Het BTNG op zoek naar 'Position Papers'

Het dubbelnummer BTNG 2017 is verschenen

De Eerste Wereldoorlog centraal in de debatrubriek

Een vernieuwde website

Nieuwe (hoofd-)redactie vanaf 1 januari 2016