Mission Statement en Geschiedenis

Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG) is het toonaangevende, geïllustreerde wetenschappelijke tijdschrift voor de Belgische contemporaine geschiedenis, uitgegeven door het Rijksarchief (CegeSoma) en met de financiële steun van het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) en van de Universitaire Stichting (US). Het tijdschrift is een fusie van het oude BTNG (1969-2011, uitgegeven door de Jan Dhondt Stichting van de Universiteit Gent) en de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis (BEG, 1996-2011, uitgegeven door het toenmalige CegeSoma).

Het BTNG heeft een volledige Open Access status. Al onze artikelen en andere bijdragen zijn kort na het verschijnen volledig gratis te raadplegen via onze website, waar trouwens het volledige digitale archief sinds 1969 toegankelijk is. De auteursrechten berusten bij de uitgever en er wordt geen enkele financiële bijdrage aan de auteurs gevraagd om te kunnen publiceren.   

Het oude BTNG was een algemeen tijdschrift voor hedendaagse geschiedenis terwijl de BEG zich concentreerde op de geschiedenis van de periode rond de Tweede Wereldoorlog. In 2011 kwamen CegeSoma en de Jan Dhondt stichting tot een akkoord over de fusie, en in 2012 verscheen het eerste hernieuwde nummer van het BTNG, uitgegeven door het CegeSoma (sinds 2016 het Rijksarchief). Deze fusie ging gepaard met een nieuwe layout, een nieuwe website en de toevoeging van (kleuren-)illustraties. De eerste nieuwe hoofdredacteuren in 2012 waren Chantal Kesteloot (CegeSoma), Bruno De Wever (UGent) en Nico Wouters (CegeSoma). Sinds 2016 zijn de hoofdredacteuren Catherine Lanneau (ULg) en Nico Wouters (CegeSoma-Rijksarchief).

Via deze website heeft u toegang tot het volledige digitale archief van het oude BTNG (1969-2011), de BEG (1996-2011) en het nieuwe BTNG sinds 2012. Deze site bevat echter ook het volledige digitale archief van de Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog  (1970-1995), 25 jaar lang het wetenschappelijke huistijdschrift van de voorganger van het CegeSoma.

Sinds 2007 is het tijdschrift opgenomen in de ISI Arts and Humanities Citation Index. Het tijdschrift publiceert artikelen, debatrubrieken, recensies en een overzicht van doctoraatsonderzoek. Het tijdschrift publiceert drie tot vier nummers per jaar (waaronder één dubbelnummer). We publiceren artikelen in het Frans en Nederlands, alsook het Duits en Engels. Onze redactieraad bevat vertegenwoordigers van alle departementen hedendaagse geschiedenis van de Belgische universiteiten, die de anonieme peer-review van de artikelen mee organiseren.