Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LI, 2021, 3

2021 3

Een nummer met vier individuele artikelen en vijf boekrecensies. Jan Vandersmissen (docent aan de Universiteit van Gent) en Lisa Van Diem (vrij onderzoekster en docent in het middelbaar onderwijs) onderzoeken de politieke beeldvorming tussen 1876 en 1908 over de geschiktheid van de ‘blanke man’ om zich al dan niet aan te passen aan het klimaat van Midden-Afrika. Bram De Maeyer, Fredie Floré en Anne-Françoise Morel, respectievelijk doctoraatsonderzoeker, hoogleraar en hoofddocent bij de Faculteit Architectuur van de KU Leuven onderzoeken via de casus van de Belgische Kanselarij in Washington D.C. hoe architectuur werd gebruikt om de trans-Atlantische relaties met de Verenigde Staten te versterken. Eline Ceulemans (master in de geschiedenis en in 2020 Master in de internationale betrekkingen en diplomatie, Universiteit van Antwerpen) kijkt naar Belgische diplomatie na 1895 in China. Bart Willems (Rijksarchief Antwerpen-Beveren) kijkt in de diepte naar het Antwerpse gevangenisbeleid in relatie tot de Duitse ordehandhaving en repressie.

Articles

Recensies