Duitse repressie en de Belgische gevangenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een terreinverkenning aan de hand van de Antwerpse casus

Hoe en in welke mate het Duitse militaire bestuur tijdens de Tweede Wereldoorlog de Belgische gevangenissen integreerde in zijn veiligheidspolitiek is nog niet systematisch onderzocht. Dit artikel presenteert een terreinverkenning en hoopt aan te sporen tot verder, diepgaander en comparatief onderzoek. In dit artikel ligt de focus op de Antwerpse gevangenis. Wat was de functie van de Kriegswehrmachtgefängnis Antwerpen voor de bezetter in het kader van haar ordehandhavingspolitiek? Hoe kwamen de (vermeende) politieke tegenstanders en overtreders van de Duitse verordeningen in de Begijnenstraat terecht en hoe evolueerde de gevangenispopulatie van de Duitse sectie? Een onderzoek naar de gevangenissen tijdens de Duitse bezetting verschaft inzicht in de Duitse strafrechtpleging en -vervolging in België.