Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, VII, 1982, 1

1982 1

Dit nummer van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bestaat uit 5 artikels in Frans. Het handelt over de reacties op de Duitse dreiging in West-Europa, de "Brüsseler zeitung" of de bijstand aan de gemobiliseerde Belgen en hun gezinnen in West-Vlaanderen. De jaargangen tot 1985 werden integraal vertaald en zijn dus zowel in een Franse als in een Nederlandse versie toegankelijk.

Articles