De publieke opinie ten tijde van de Brabantse Omwenteling. Een comparatief personderzoek tussen Brabant en Vlaanderen.

Als men de pamfletten ten tijde van de Brabantse Omwenteling analyseert, lijkt er een regionale tegenstelling te bestaan waarin duidelijk geopolitieke krijtlijnen tevoorschijn komen van het beeld dat bij de publieke opinie heerste: Brabant en Vlaanderen schijnen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit beeld dient echter genuanceerd te worden: de publieke opinies verschilden wel aanzienlijk van elkaar, maar de leiding der provincies zelf niet.