Een dubbelzinnige erfenis. Belgische seksuologen over vrouwenemancipatie en nieuwe mannelijkheid in het interbellum.

Welke rol speelde vrouwenemancipatie in het vroege seksuologische vertoog? In dit artikel wordt uiteengezet hoe Belgische seksuologen in het interbellum de slaapkamer tot belangrijkste strijdveld van die emancipatie verklaarden. Hun discours schiep nieuwe seksuele rechten, maar herbevestigde tegelijk de louter biologische, irationele en onmaatschappelijke definiëring van de vrouw.