Het dubbel nummer 2015 is verschenen.

Het eerste nummer van 2015 is verschenen.

Het vierde nummer van 2014 is verschenen

Het dubbel nummer 2014 is verschenen

Het eerste nummer van 2014 is verschenen

Het vierde nummer van 2013 is verschenen

Het dubbelnummer 2013 is verschenen.

Specifieke abonnementsformule voor het Engelse nummer

De Journal of Belgian History in la Libre Belgique

Het eerste Engelstalige nummer (december 2012) is nu verkrijgbaar

Abstracts van de artikelen (jaargang 2012) zijn beschikbaar

Alle rubrieken van het septembernummer zijn online beschikbaar