Het dubbel nummer 2014 is verschenen

Het dubbel nummer 2014 is een themanummer “Tegenstellingen in België tijdens de Eerste Wereldoorlog”, een invalshoek die nauwelijks aan bod komt in de stortvloed aan publicaties in dit herdenkingsjaar. Ook de rubriek Debat is aan de eerste wereldoorlog gewijd. In vijf bijdragen becommentariëren historici en tv-makers de manier waarop 100 jaar Grote Oorlog naar televisie wordt vertaald, zowel via documentaire als via fictie Dit themanummer is tegelijk een dubbel nummer van het BTNG. Hierin worden zoals gebruikelijk ook de rubrieken recensies en doctoraten opgenomen.

Meer nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs