Het eerste nummer van 2014 is verschenen

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een brede waaier aan politieke en economische thema's van het interbellum tot de jaren 1980. Volgende onderwerpen komen aan bod: Kamerdebatten over taalgebruik in bestuurszaken en de wet van 1932 ; Belgisch-Hongaarse diplomatieke relaties in het interbellum ; de ontwikkeling van het Vlaamse economische beleid van 1930 tot 1959 ; een analyse van liberale en socialistische partijprogramma's in Vlaanderen vanaf de jaren 1960.         

 

 

Meer nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs