Het vierde nummer van 2014 is verschenen

Het vierde nummer van 2014 is verschenen. Het vierde nummer van elke jaargang wordt telkens volledig in het Engels gepubliceerd. Zo willen we de Belgische geschiedenis van negentiende en twintigste eeuw meer internationale zichtbaarheid geven. Dit nummer bevat vier artikelen : over de Belgische betrokkenheid in de Krimoorlog (1853-56), smokkel in het Noorden van de kolonie Congo op het einde van de negentiende eeuw, de evolutie naar multilateralisme in de Belgische diplomatie na de Tweede Wereldoorlog en etnisch ondernemerschap bij migranten in de stad Gent (1960-80). Dit nummer bevat ook diverse rubrieken, waaronder recensies van Engelstalige werken, een overzicht van de recensies en doctoraatsabstracts opgenomen in het dubbel nummer 2014.

Meer nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs