Het eerste nummer van 2015 is verschenen.

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een brede waaier aan politieke, culturele en sociale thema’s uit de negentiende en twintigste eeuw. Volgende onderwerpen komen aan bod: de Koninklijk Vlaamse Schouwburg na de Tweede Wereldoorlog, België en de NAVO tijdens de Hongaarse crisis van 1956, politiek en partijvorming in het negentiende-eeuwse Mechelen en tenslotte de problematiek van landloperij en bedelarij rond 1900.

Meer nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs