Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LII, 2022, 4

2022 4

Dit nummer bevat drie artikelen, recensies en het debatdossier over dekolonisering. Dit debatdossier bevat zeven bijdragen over diverse aspecten van dit complexe en actuele debat: een epistemologische analyse van de terminologie, de ontsluiting van archieven, de dekolonisering van Belgische universiteiten, monumenten en de publieke ruimte, geschiedenisonderwijs en de rol van de Kerk. Het debatdossier en de recensies zijn al online beschikbaar, de artikelen volgen in juni 2023.

Articles

Debat

Recensies