Boeren op straat! De doorbraak van direct syndicale acties bij Vlaamse landbouwers in de jaren zestig.

Het fenomeen van de landbouwersbetogingen brak in Vlaanderen door in 1962 met de zogenaamde drietandacties, waarin landbouwers de publieke opinie en de regering bewust maakten van de heersende landbouwcrisis en gepaste overheidsmaatregelen vroegen. Het Algemeen Boerensyndicaat, dat uit de drietandacties ontstond, organiseerde in de jaren zestig tal van kleinere betogingen. Vanaf 1967 nam ook de Belgische Boerenbond opnieuw zijn toevlucht tot het betogingsinstrument. De steeds meer precair wordende positie van het zelfstandig gezinsbedrijf en het landbouwbeleid, dat er niet in slaagde hieraan te verhelpen, blijken de eigenlijke achterliggende redenen van het landbouwersprotest.