Van werkboekje tot arbeidscontract. De negentiende-eeuwse arbeidsrelaties 'revisited'.

Tal van impliciete regels structureerden de negentiende-eeuwse arbeidsrelaties. Dit artikel verkent een aantal van deze regels en gaat tevens na welke de betekenis is van het juridisch kader (werkboekje, artikel 1781 van het Burgerlijk Wetboek) dat in het begin van de 19e eeuw voor de arbeidsrelatie werd gecreëerd. De wetten op het werkplaatsreglement (1896) en het arbeidscontract (1900) hielden een weloverwogen keuze voor een bepaalde invulling van de arbeidsrelatie in. Er wordt onderzocht in hoeverre deze invulling verschilde van de manier waarop het BW van 1804 de arbeidsrelatie concipieerde.