De milieubeweging in de twintigste eeuw

De recente milieumobilisatiegolf (1965-heden) bestaat uit vier fasen: die van het opkomende milieubewustzijn; die van het kernenergieconflict; die van institutionalisering, groene partijen en onconventioneel activisme in de VS en Oost-Europa; en, tenslotte, die van mondialisering en antiglobalisme