Een bewegend doelwit. De sociologische en historische studie van (nieuwe) sociale bewegingen in Vlaanderen.

Vooral sinds het verschijnen van The Civic Culture van Almond & Verba reageerden de sociale wetenschappen op het ontstaan van de nieuwe sociale bewegingen door het ontwikkelen van een aantal geëigende interpretatiekaders, die echter meestal een reflectie vormden van ontwikkelingen binnen de sector zelf. In het artikel wordt betoogd dat een aantal van de kenmerken van de nieuwe sociale bewegingen beter kunnen begrepen worden als ontwikkelingsstadia in een meer omvattend transformatieproces