Polonofilie, nationalisme en nationale identiteit: Belgische reacties op de eerste Poolse vluchtelingen van de 'Grote Emigratie. (1831-1832).

In dit artikel, een micro-studie op basis van personderzoek, worden enerzijds de concrete hulpverlening aan de vluchtelingen van de 'Grote Emigratie, anderzijds de motieven en belangen daarachter gereconstrueerd. De Belgische 'polonofilie' wordt gesitueerd tegen de achtergrond van het Belgische onafhankelijkheidsproces en 'ontmaskerd' als een voortvloeisel én een constitutief element van het Belgisch nationalisme van vlak na 1830.