Seksuele delinquentie in het onderwijsmilieu: pedofiele onderwijzers in de 19de eeuw (casus: Oost- en West- Vlaanderen).

Seksueel misbruik van kinderen was ook in de 19de eeuw geen uitzondering. Tussen 1846 en 1867, in de periode van de verstrenging van de Belgische strafwet, nam de bestraffing van aanranding op de eerbaarheid van kinderen toe. Dit artikel is een eerste verslag van het onderzoek naar de omvang en de beteugeling van seksueel geweld in vorige eeuw in het algemeen, en van seksueel geweld op kinderen meer in het bijzonder. Wat dit laatste aspect betreft werden de gerechtelijke dossiers van veroordeelde pedofiele onderwijzers uit Oost- en West-Vlaanderen aan een grondig detailonderzoek onderworpen.