Het algemeen christelijk werkersverbond en de coöperaties (1924-1935).