Pressiegroepen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een concreet geval : de Société Générale tijdens de financiële crisis van 1848.