Een terugblik op een terugblik. Geschiedschrijving van 100 jaar socialistische partij.