Koopkracht en indexkoppeling : de Brusselse levensstandaard tijdens en na de eerste wereldoorlog, 1914-1925.