De agrarische depressie van het einde der XIXe eeuw en de politieke strijd om de boeren. (Ie deel - Iière partie).