Het lokale politieke personeel, 1918-40. Proeve van een comparatief onderzoek naarpolitiek-electorale en socio-demografische kenmerken van kandidaat gemeenteraadsleden te Gent en te Antwerpen in de politieke context van het interbellum

1991 1-2