Naar een nieuwe 'onderwijsvrede'. De onderhandelingen tussen kardinaal Van Roey en de Duitse bezetter over de toekomst van het vrij katholiek onderwijs, 1942-1943.

In dit artikel wordt de relatie tussen kardinaal Van Roey en de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit een nieuw, dynamisch onderhandelingsperspectief bekeken. Meer bepaald worden de aard en de context van de Duitse verordeningen betreffende de oprichting en uitbreiding van vrije scholen in België onderzocht.