Orakelen over de heimelijkheid. Seksualiteit in de Belgische historiografie.

Als voorwoord van dit themanummer wil deze bijdrage kritisch stilstaan bij het werk van drie invloedrijke auteurs en de metanarratieven die zij overerfden en verder nuanceerden met betrekking tot de geschiedenis van de seksualiteit in het moderne Westen. Daarnaast schetsen we de contouren van een nieuwe tak van de historiografie en perspectieven voor de toekomst.