Een verjaardagsnummer van het BTNG in 2019

Het eerste nummer van het BTNG  zal in juni 2019 verschijnen. Dit nummer zal vier artikelen bevatten, over de plaats van de Vlaming in de Duitse nationaalsocialistische huwelijkspolitiek, de activistische Raad van Vlaanderen (1917-1918), de Belgische militaire bewapeningspolitiek in de jaren 1930 en de Belgische diplomatie in relatie tot het Zaïre van president Mobutu. Het nummer bevat ook boekrecensies en een overzicht van nieuwe doctoraten. Het daaropvolgende nummer staat ook in de steigers en wordt heel bijzonder. Niet minder dan drie verjaardagen vormen de aanleiding voor dubbelnummer 2-3 : de vijftigste verjaardag van het BTNG, de vijftigste verjaardag van het CegeSoma (Rijksarchief) en de herdenking van 75 jaar bevrijding van België. Het dubbelnummer 2-3 wordt daarom een themanummer over ’75 jaar geschiedenis WO II in België’ met bijdragen van ca. 15 auteurs. Het nummer zal worden voorgesteld op een zitting in de senaat op 10 december 2019

Meer nieuws

Een verjaardagsnummer van het BTNG in 2019

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief