Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Dit tweede nummer van 2020 bevat vier artikelen.

De eerste bijdrage (in het Frans) komt van de jonge historicus Thomas Briamont, een Master in de geschiedenis (2018) en in de Kunst en Archeologie richting Museologie (2019) van de Universiteit van Luik. Zijn artikel over de Belgische diplomatieke strategie tegenover het ‘Duitse probleem’ tijdens de zogenaamde tweede crisis van Berlijn (1958-1961) – in volle Koude Oorlog dus –  is gebaseerd op zijn Masteronderzoek. Vanuit het concept van de “sécuritisation” onderzoekt hij hoe Belgische percepties over Duitsland mee de diplomatieke strategie tijdens deze crisis bepaalden. 

Het tweede artikel (eveneens in het Frans) is afkomstig van Simon Watteyne, die momenteel een doctoraatsonderzoek uitvoert over Belgische fiscale politiek in de 19de en 20ste eeuw aan de ULB.  Zijn artikel voegt een heel nieuwe dimensie toe aan de nochtans al grondig bestudeerde schoolstrijd (1878-1884), namelijk hoe de belastingpolitiek ter financiering van de nieuwe schoolwetgeving werd gebruikt als strategisch politiek instrument.

Het onderzoek van Stan Pannier en Frank Caestecker (in het Nederlands) zit ook in de financieel-economische sfeer, maar dan die van de private sector. Op basis van de manier waarop twee kleine Belgische handelszaken tijdens de Belle Époque het instrument  van afbetalingskrediet introduceerden, onderzoeken ze hoe op die manier een voorzichtige basis werd gelegd voor de latere consumptiemaatschappij. Stan Pannier is onderzoeker aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) waar hij onderzoek doet naar de maritieme geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en Frank Caestecker is professor aan de vakgroep Economie van de UGent met tal van publicaties op zijn naam over vluchtelingen- en migratiebeleid; hij doet momenteel o.m. onderzoek naar het Europese immigratiebeleid en de geschiedenis van de financiële economie in België.

Ook het laatste artikel (in het Nederlands) is geschreven door twee auteurs. Antoon Vrints is hoofddocent aan de Universiteit van Gent en specialist in sociale geschiedenis tijdens en rond de Eerste Wereldoorlog. Dominique De Groen is historica, dichteres en essayist. Samen onderzoeken ze in hun artikel de processen van nationale identificatie tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de armere lagen van de bevolking, op basis van de schriftelijke vragen om materiële hulp.

Deze artikelen worden aan het digitale archief toegevoegd in september 2021.

Meer nieuws

Nieuwe auteursinstructies

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’