Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

Het nieuwe nummer (vierde nummer van 2017) is een themanummer over de geschiedenis van de psychiatrie in België, onder supervisie van gastredacteuren Benoît Majerus (Université de Luxembourg) en Anne Roekens (Université de Namur). Naast een introductie door de gastredacteuren, bevat het nummer vijf artikelen over dit sterk onontgonnen terrein binnen de Belgische hedendaagse geschiedschrijving. De volledige digitale inhoud van dit nummer is beschikbaar vanaf januari 2019.

Meer nieuws

Nieuwe auteursinstructies

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’