De sekwesterarchieven na Wereldoorlog I: beschouwingen over het ontstaan, het beheer en de aanwending voor (bedrijfs)historisch onderzoek van een unieke verzameling bedrijfsarchieven.

In dit artikel onderzoeken we welke mogelijkheden voor bedrijfsgeschiedenis het sekwesterfonds, bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, te bieden heeft. We doen dit door de ontstaans- en beheerscontext van het fonds, respectievelijk de Duitse kolonie te Brussel en het sekwester na de Eerste Wereldoorlog, te reconstrueren, zodat een juiste interpretatie van de archiefstukken en het fonds in haar geheel mogelijk wordt.