Voorafgaand aan een psychoanalytische historiografie: de vraag naar de bruikbaarheid van het concept van de identificatie.

In dit artikel wordt een lans gebroken voor het gebruik van het concept van de identificatie binnen een geschiedschrijving die eerder verklarend wenst te zijn dan wel beschrijvend. Met verwijzing naar Freud en Bullitts gezamenlijke publicatie over President Woodrow Wilson en naar Jacques Lacans seminarie over de Identification, pleit de auteur voor een herinterpretatie van het concept van de identificatie dat, binnen Lacans psychoanalytische theorie over de symbolische orde, een waardevolle bijdrage kan leveren tot een psychoanalytische geschiedschrijving.