Determinanten van kiesgedrag. Electorale verhoudingen in een Gentse arbeiderswijk aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

De opiniepeiling is een na-oorlogse innovatie in het electoraal onderzoek. Voor verder afgelegen periodes is men verplicht bij de studie van "determinanten" van het kiesgedrag voornamelijk te steunen op verkiezingsresultaten, wat methodologisch moeilijk ligt. Een teruggevonden kiezerslijst van een Gentse arbeidersparochie uit 1914, waarop de politieke voorkeur van de burgers is aangeduid, levert wel individuele gegevens op en is het uitgangspunt van deze bijdrage. Klasse en religie vormen twee centrale begrippen in de analyse. Het electoraat van de katholieke partij blijkt veel minder klasse- en leeftijdsgebonden dan dat van de liberale en de socialistische partij.