De plundering van de orangistische adel te Brussel in april 1834. De komplottheorie voorbij.

De plundering van de orangistische adel te Brussel op 5 en 6 april 1834 is nooit op een adequate manier opgehelderd. Meestal gaan de onderzoekers tot op een zekere hoogte mee in de klassieke komplottheorie als zouden de orangisten zélf doelbewust op de plunderingen aangestuurd hebben. De komplottheorieën verklaren de plundering niet, maar vormden integendeel een onderdeel van de bestudeerde geschiedenis.