Aanzetten tot kapitalistische ontwikkeling in China in de 17 de en 18de eeuw.