Het Land van Waas in de XIXde eeuw Van "autarkische" regio naar geïntegreerd Belgisch gewest.