Koele minnaars van de Koude Oorlog? De Belgische historici en het Oost-Westconflict na de Tweede Wereldoorlog

Dit artikel is van de hand van Michael Auwers (CegeSoma/Rijksarchief) die een artikel schrijft in een genre dat in ons tijdschrift (en in de Belgische geschiedschrijving in het algemeen) veel te weinig wordt gebruikt, namelijk het reviewartikel. Auwers grijpt de vijfenzeventigste verjaardag van het begin van de Koude Oorlog aan om via een breed overzicht te analyseren hoe historici de Belgische dimensies in de geschiedenis van de Koude Oorlog hebben onderzocht en erover hebben gepubliceerd. Op basis van dat historiografisch overzicht besluit het artikel met pistes voor een toekomstige onderzoeksagenda. Dit artikel sluit zo aan bij Michael Auwers’ huidige taak binnen CegeSoma/Rijksarchief voor de ontwikkeling van het onderzoeksdomein van de Koude Oorlog in België.