De retoriek van de rottigheid. Belediging en seksuele eer in het buurtleven te Antwerpen, 1910-1950.

Onderzoek naar de opvattingen op seksueel gebied van de lagere sociale groepen is in België vooralsnog relatief schaars. In het bijzonder is dit het geval voor de twintigste eeuw. Dit artikel speelt in op die leemte. Aan de hand van beledigingen worden de noties van de seksuele eerbaarheid van mannen en vrouwen in Antwerpse volksbuurten tijdens de eerste helft der twintigste eeuw gereconstrueerd.