Het nummer 2-3 van het BTNG is verschenen!

Themanummer Oorlog en Herinnering

Herinnering en herdenking van de Tweede Wereldoorlog zijn thema’s die het academische onderzoek ver overstijgen. Hoe het oorlogsverleden tot vandaag doorwerkt, is een brandend actuele problematiek.

Politiek en samenleving dragen generatie na generatie het oorlogsverleden met zich mee. Dit uit zich in steeds veranderende herinneringspraktijken, die beïnvloed zijn door tijdsgeest, ideologie en herdenkingsplicht.

Dit themanummer sluit aan bij de memory studies, een snel groeiende tak in de internationale geschiedschrijving. 

Debat honderd jaar Eerste Wereldoorlog

De herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog ligt het verschiet. In dit nummer wordt door drie historici gedebatteerd over het hoe en waarom van deze herdenking.

Door de overheid, de erfgoedsector, door academici en andere instellingen wordt de herdenking op zeer verschillende wijze benaderd. De kloof tussen Vlaanderen en Franstalig België komt hierbij scherp tot uiting.      

Doctoraten en recensies

In dit dubbel nummer zijn een tiental samenvattingen opgenomen van recent verdedigde doctoraten over Belgische geschiedenis. Bovendien worden in de rubriek bibliotheek heel wat recente publicaties met betrekking tot de geschiedenis van België kritisch besproken.  

Dit nummer bestellen ?

Willem Erauw
SOMA  Luchtvaartsquare 29  1070 Brussel
tel. +32 (0)2 556 92 11
jbh-admin@cegesoma.be

Meer nieuws

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities