Taalpolitiek en lager onderwijs in het koninkrijk der Nederlanden, jaren 1820. Het beleid ten aanzien van de taalgrensgemeenten en het Franstalige landsgedeelte

Aan de hand van bronnen uit het Nederlandse en Belgische Rijksarchief wordt aangetoond hoe onstelselmatig en met hoe weinig succes Willem I het onderwijs van het Nederlands in taalgemengde en Franstalige gemeenten ondersteunde.