Juridische beroepen in België (19de-20ste eeuw). Inleiding.

Het themanummer over juridische beroepen wil een bijdrage leveren tot de sociale en politieke geschiedenis van het (ge)recht in de 19de en 20ste eeuw. In de inleiding wordt het onderwerp gesitueerd binnen de groeiende belangstelling, in binnen- en buitenland, voor de geschiedenis van het recht in de nieuwste tijd. Verder wordt ingegaan op bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met dit onderzoeksterrein.