De Smeltkroes. De Belgische krijgsmacht als natievormende factor, 1830-1885.