Het bewogen ontstaan van een vluchtelingenbeleid in België (1918-1940).

Het protectionistisch vreemdelingenbeleid dat in het kielzog van de democratisering van de Belgische staat tot stand kwam, was tijdens de economische neergang van de jaren dertig gedwongen een apart immigratiekanaal te voorzien voor zij die moesten vluchten. Dit genereus beleid begaf het onder druk van de massale vlucht van berooide Joden uit nazi- Duitsland, illiberale krachten in België en een falend internationaal vluchtelingenregime.