Het eerste Engelstalige nummer (december 2012) is nu verkrijgbaar

Het Engelse decembernummer bevat artikelen over de Koude Oorlog in België, over Rwanda, de geografische spreiding van hooggeschoolden in België, de militarisering van België tussen 1870-1914 en over historische publicaties aan Vlaamse Universiteiten. Het bevat ook de lijst van reviews, samenvattingen van doctoraatsonderzoek, debatstukken over de herdenkingen rond WO I (Van Ypersele-De Schaepdrijver-Wouters), Holocausthistoriografie in België (Saerens) en de rubriek 'Current Issues in Belgian History', waarin Chantal Kesteloot en Bruno De Wever een overzicht geven van wetenschappelijke literatuur over de 'desintegratie' van de Belgische natiestaat. 

De rubrieken zijn vanaf nu ​beschikbaar als pdf ('Huidige Jaargang').

Meer nieuws

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan ons digitaal archief

Debat rond de opportuniteiten en risico’s van Digital Humanities