Octave Louwers, 'Éminence grise' van het Belgisch koloniaal establishment. Achter de schermen van de koloniale politiek in de jaren 1920 en 1930.

De interne werking van de koloniale politiek wordt onderzocht alsook het bestaan van netwerken. Vertrekkend van Octave Louwers wordt het belang van het individu aangeduid, waardoor de structurele visie van het koloniale blok een andere invulling krijgt. Vooral de individuele acties rond het probleem van de arbeidskracht in het interbellum worden besproken.