Eenheid in verdeeldheid. Tegenstellingen in België tijdens de 1ste WO