Tussen Brussel, Berlijn en Brest-Litovsk. De Vlaamse “Zelfstandigheidsverklaring” (1917-1918) nader bekeken